Zere – Kyz

Убакыт келсе, заман өтсө

Кандай өмүр сүрөм үйрөтпөсө
«Мындай кыл сен, андай кылба»
Деген сөздөр айтылбаса.
 
Неге болом сен айткандай
Же көпчулук каалагандай.
Адам болгонум – сөз эркиндигим
Кана сыйын мага карай?
 
Сени сыйлайм. Мени сыйла.
 
Сени менен мен экөөбуз
Келсен, жаным, кошул мага.
Өз эркиндигибизди биз
Жаратабыз айланада.
 
Сени менен мен экөөбуз
Келсен, жаным, кошул мага.
Өз эркиндигибизди биз
Жаратабыз.
 
Убакыт келет, заман өтөт
Эч ким мага антип суйлөбөйт.
«Муну кийбе, аны кылба»
Сен мага антип кыйкырба.
 
Неге болом сен айткандай
Же көпчулук каалагандай.
Адам болгонум – сөз эркиндигим
Кана сыйын мага карай?
 
Сени сыйлайм. Мени сыйла.
 
Сени менен мен экөөбуз
Келсен, жаным, кошул мага.
Өз эркиндигибизди биз
Жаратабыз айланада.
 
Сени менен мен экөөбуз
Келсен, жаным, кошул мага.
Өз эркиндигибизди биз
Жаратабыз айланада.
 
Эч бирибиз өзүн кем сезбесин.
Эч бир нерседен сен кем эмессин.
Эч бирибиз өзүн кем сезбесин.
Эч бир нерседен сен кем эмессин.
Эч бирибиз өзүн кем сезбесин.
Эч бир нерседен сен кем эмессин.
 
Сени менен мен экөөбуз
Келсен, жаным, кошул мага.
Өз эркиндигибизди биз
Жаратабыз айланада.
 
Сени менен мен экөөбуз
Келсен, жаным, кошул мага.
Өз эркиндигибизди биз
Жаратабыз айланада.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *