NURMAT SADYROV – Saga

Нурмат Садыров – Сага

 

Көрүп калдым мен бир кызды,

Айта албадым мен бир сырды сага.

Артынан мен жүрөм дале, махабатым,

Качан жетем сага?

 

Көздөрүңдөн жылдыз жанат,

Менин сүйүүм бир ашыгат сага.

Жүрөгүмдөн айта албадым,

Сүйөмүн деп айта албадым сага,

Сүйөмүн деп айта албадым сага.

 

Ыр курадым сага, жаным,

Арманымды мен айтпадым сага.

Кумарланат жаш жүрөгүм,

Арман, ай, деп мен ырдаймын сага.

 

Көздөрүңдөн жылдыз жанат,

Менин сүйүүм бир ашыгат сага.

Жүрөгүмдөн айта албадым,

Сүйөмүн деп айта албадым сага,

Сүйөмүн деп айта албадым сага.

 

Көрүп калдым мен бир кызды,

Айта албадым мен бир сырды сага.

Артынан мен жүрөм дале, махабатым,

Качан жетем сага?

 

Көздөрүңдөн жылдыз жанат,

Менин сүйүүм бир ашыгат сага.

Жүрөгүмдөн айта албадым,

Сүйөмүн деп айта албадым сага,

Сүйөмүн деп айта албадым сага.

 

Көздөрүңдөн жылдыз жанат,

Менин сүйүүм бир ашыгат сага.

Жүрөгүмдөн айта албадым,

Сүйөмүн деп айта албадым сага,

Сүйөмүн деп айта албадым сага.