SAMAT ERKINBEKOV – Toi toi

Самат Эркинбеков – Той, той

Той, той, той, той мына бүгүн той той

Той, той, той, той мына бүгүн той той

 

Казан, казан эт кайнар казак досум май чайнар

Казан, казан эт кайнар казак досум май чайнар

Казак кызга үйленмесен капа болом деп чыгар

Казак кызга үйленмесен капа болом деп чыгар

 

Өзүм, өзүм дей берсе өзбек досум бир келсе

Өзүм, өзүм дей берсе өзбек досум бир келсе

Өзүбүздөн өтөбү деп өзбек кызын берсе

Өзүбүздөн өтөбү деп өзбек кызын берсе

 

Той, той, той, той мына бүгүн той той

Той, той, той, той мына бүгүн той той

 

Дунган досто сөз болбойт жумуш десең жөн койбойт

Дунган досто сөз болбойт жумуш десең жөн койбойт

Дунган кызга үйлөнгөндөр өмүр бою кор болбойт

Дунган кызга үйлөнгөндөр өмүр бою кор болбойт

 

Кытай жака барсамбы сулуу кызын алсамбы

Кытай жака барсамбы сулуу кызын алсамбы

Каыйн журтум келип калса, үйгө батпай калбайбы

Каыйн журтум келип калса, үйгө батпай калбайбы

 

Той, той, той, той мына бүгүн той той

Той, той, той, той мына бүгүн той той

 

Эвропага жөнөсөсм каракызын суйдурсөм

Эвропага жөнөсөсм каракызын суйдурсөм

Каракыздын агынан эмес багынан деп мен жүрсөм

Каракыздын агынан эмес багынан деп мен жүрсөм

 

Кыр кырына көз жетпейт кырман толо сөз жетпейт

Кыр кырына көз жетпейт кырман толо сөз жетпейт

Кызыктырган дайыма кыргыз кызына жетпейт

Кызыктырган дайыма кыргыз кызына жетпейт

 

Той, той, той, той мына бүгүн той той

Той, той, той, той мына бүгүн той той