MIRBEK ATABEKOV – Muras

Мирбек Атабеков – Мурас

Айтамын гана эй,

Атадан гана калган мурасты.

Жаңырып заман эй,

Жаңы муун баба салтын улантты.

Намысын бийик сактаган эл,

Добушун угуп тыңдап жүрөктүн.

Кадырын туюп барктанам мен,

Эч тарыхтан өчбөй жыл өтсүн.

Кайратындан жанбааган,

Калың элди барктаган.

Эгемендикти энчилеп

өмүрүн берген бизге

Канча адам ээй иий ий ий

Аай ий иий ий ий .

Ташта изи калган кыргызымдын.

Бирин кетип алыска,

Бирин жетип жылдызга.

Бирин жарап намыска,

Бир бириңден калышпа.

Арнагам гана эй,

Жериме чындап очбөс эмгекти.

Баатырлар гана эй,

Байыртан куруп тынчтык, Эл дешти.

Намысын бийик сактаган эл,

Добушун угуп тыңдап жүрөктүн.

Кадырын туюп барктанам мен,

Эч тарыхтан өчбөй жыл өтсүн.

Кайратындан жанбааган,

Калың элди барктаган.

Эгемендикти энчилеп

өмүрүн берген бизге

Канча адам ээй иий ий ий

Аай ий иий ий ий .

Ташта изи калган кыргызымдын.

Бирин кетип алыска,

Бирин жетип жылдызга.

Бирин жарап намыска,

Бир бириңден калышпа.

Ээй ий ий ийийийий

Эй ий ий ийийийий

Аа ий ий ий ийийийий