AIDA KULUEVA – Ken Tian-Shan

Preciosa canción sobre la belleza de las montañas de la cordillera del Tian-Shan, siempre visible desde el norte de Kirguistán. 

Аида Кулуева – Кең Тянь-Шань

 

Береке! Байлыкка мол Ата Мекен.

Жүрөккө барлыгынан жакын экен.

Тянь-Шань! Деген бир сөз ойго түшсө, оооо…

Мээ сергип, медер кылып толкуп кетем.

 

Тянь-Шань, жылдызыңдан жагылат шам,

Болбостур сөөлөтүңдү сүйбөгөн жан,

Өсө бер,өркүндөй бер, таалайың бар, ооооо… 

Эркиндик жолук ачкан кең Тияншан!

Кең Тияншан!

Кең Тияншан!

Кең Тияншан!

 

Жеримдин суусу–дары, таштары–алтын,

Жыргалда, эркиндикте жашайт калкым.

Таалайга тандап туруп жаралгансып, оооо…

Тянь-шань кышта жылуу, жайда салкын.

Жайда салкын.

Жайда салкын.

Жайда салкын.

 

Мөңкүшүп мол кашка суу өзөн сайын,

Кулакка симфония берет дайым.

Бейкутка, берекеге белги болуп, оооо…

Термелет тентек желге арча-кайың.

Арча-кайың.

Арча-кайың.

Арча-кайың.

 

Жай-кышы бел кырчоодон чөпкө калың,

Кең Жумгал, Кара Кочкор, Аксай, Нарын

Кой маарап, бээ кишенеп ар өзөндө, оооо…

Бай элим күтүрөтүп айдайт малын.

Тянь-Шань! Деген бир сөз ойго түшсө,

Мээ сергип, медер кылып толкуп кетем.